ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

February 2022

හිමය කටුක සීතල දුක් නොතකාම
ඔබ එනතුරු හිටි තැන සිටියා මේම
ලොබ දැනුනිය වැද උණුසුම් නෙත් බෝම
රන්කඳ ඇත්තටම කන්තොරුවෙද තාම

අනුර

2022 පෙබරවාරි කලාපය

සංස්කාරක: අනුර හෑගොඩ
Editor: Anura Hegoda
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය: තරිඳු රාජකරුණා
Web Admin: Tharindu Rajakarauna

මෙවර කලාපය කවි 0 කින් ඔපවත්වීී ඇත