ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

Mar 2023

ඡන්ද දහසක් තියන්නට ඇති නිදහසින් පසු රටට එළැඹුණු
ජනපතිත් විය කෙනෙක් සිරිලක ඡන්ද නොමැතිව ඇපත් නැතිවුණු
'ඡන්ද මොකටද රට දුවන්නට මගෙන් කරගනු ක්‍රමය සලකුණු'
ආයෙ එන්නෑ බයියො ටොයියනි ඡන්දෙ ඔහෙලට මෙතෙක් වැරදුණු

-අනුර

2023 මාර්තු කලාපය

සංස්කාරක: අනුර හෑගොඩ
Editor: Anura Hegoda
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය: තරිඳු රාජකරුණා
Web Admin: Tharindu Rajakarauna

මෙවර කලාපය කවි 0 කින් ඔපවත්වීී ඇත