ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

June 2023

හෙළ කවියේ සඳදෝ දිය’ කිවියාන
නොසිඳේ බෙදු කව් ගී රස අමපාන
සත්තෑ වන වියට සපැමිණි සුහදාන
සැරදේ සියක් වස් සුමිතුර දිදුලාන

-අනුර
ඡායාරූපය සරත් පෙරේරා

2023 ජූනි කලාපය

සංස්කාරක: අනුර හෑගොඩ
Editor: Anura Hegoda
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය: තරිඳු රාජකරුණා
Web Admin: Tharindu Rajakarauna

මෙවර කලාපය කවි 0 කින් ඔපවත්වීී ඇත