ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආසිරි ප්‍රාර්ථනා

ආසිරි ප්‍රාර්ථනා

චන්ද්‍රා සේනාධීර - නවසිලන්තය
2022-January

කටු පදුරු තැනිතලා මැදින්
මතකයේ දොරටුව ඇරන්
සිහි කරමි පිය සටහන්

මතකයට ආනන්දයක් එක් කරමින්
යෞවනයේ පාසැල් දිවියට පිවිසෙමින්

ගෙතු දිගු වරලස කරලින්
සරසා මුදුනත මලින්
හැඩකාර සිරුරින්
කඩිසර දඟකාර ගමනින්
සිනාව දයාව පාමින්
ඉංග්‍රිසි බස හදවතට කියාදුන්
චන්ද්‍රාවෝ ….පන්ති භාර ගරු මෑණියන්
සිහි කරමි මිතුරියන් සමඟින්

විශ්ව විද්‍යාල වරම් නොලදින්
විද්‍යා විෂයයන් සමඟින්
යායුතු මඟ සොයමින්
ආවෙමි ඔබ නිවෙස සොයන්

ඔබ සදාදර හිමියන්
ගැණදාස අමරසේකර මැතිදුන්
නව දොරටුවක් ඇර දෙමින්
අඩිතාලමක් දමා දුනින්
සිහිපත් කරමි හද බැති අදරින්

උපරිම ඵල නෙලා ඉගැනුමෙන්
ලොවට සෙත සුව සලසා
සිටිමි මා අද විරාමයකින්
මගෙ කවි හද පුබුදුවමින්

ඔබ දෙපොළ දෙපා නමදිමි
උදාවන නව වසරෙ
තුරු ලිය ඵල අතරෙ සිසිලින්
නිදුක් නිරෝගී සමිපතින්
පිරි ඉතිරේවා !!!!
මා හඳ බැදි ප්‍රාර්ථනාවයි.

15/12/21