ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

January

රිතු හතරකි හතරම සිත බන්දනය
හිමය වසන්තය ගෙන එයි නන්දනය
සරත් සමය – ගිම්හානය වින්දනය
නොව පැරණිව ඇත රමණිව ලන්ඩනය

අනුර

ජනවාරි කලාපය

සංස්කාරක: අනුර හෑගොඩ
Editor: Anura Hegoda
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය: තරිඳු රාජකරුණා
Web Admin: Tharindu Rajakarauna

මෙවර කලාපය කවි 0 කින් ඔපවත්වීී ඇත