ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හොඳ පැත්ත

හොඳ පැත්ත

කුමාරි විජයරත්න - ලන්ඩනය
2021-September

පන්සල පල්ලියද කෝවිල හරි නිහඬයි
අප හැම දෙනා අද සිරි මැදුරක ගානයි
මල්පල බරව ගස්වැල් සතුටින් උතුරයි
සොබා දහම නම් හරියට පින් පාටයි

යොදවා සියලු කාලය නිසි පොත පතට
ඉගෙනුම කරයි හොඳ දරුවන් හරි ජයට
වැඩිහිටි සිත් යොමුවී ඇත දන පිනට
පෙරළුණ පැත්ත හොඳ බව දැන් සිතෙයි මට

වසංගතය සතුරෙකු ලෙස සිතනු එපා
දුක්බර සිතින් කාලය ගත කරනු එපා
සුවයට වඩා වැලකුම රෝගයට සැපා
මිනිසත් කමින් ජීවත් වෙමු සිනහ පපා

30.08.2021