ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිතිවිලි!

සිතිවිලි!

ලුම්බිණි විතාන - ලන්ඩනය
2021-April

මගේ ඇස් දෙකට පේනවා……..
මට නොපෙනුනාට.
මගේ කන් දෙකට ඇහෙනවා……
මට නොඇසුනාට.
මගේ මතකයට එනවා……..
මට මතක් නොවුනාට.
මා තුල තවම මම ඉන්නවා……..

ඔබ නොදුටුවාට!!!!

(ඩිමෙන්ෂියා රෝගියෙකුගේ සිතිවිලි)