ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුදු පුංචි දියණි…

සුදු පුංචි දියණි…

කෝ. ආනන්ද - පැරීසිය
2021-January

වසංගත ව්‍යසනයෙන් වැළපෙද්දි
ඒ මහා භූමි කම්පාවෙදී
නුඹ මිහිදන් වූ සොහොනක් නොවී
නුඹේ හඬ අවදි වෙවී
දස දිසාම දෝංකාර දී රැව්නැඟී
දිව්‍යමය හඬක්ම වී
“මට මගේ අම්මා
ළඟට යන්න ඕනෑ”
නුඹ නිසාම
ලෝකයේම
සියල්ලෝම
ඇසිල්ලක්
ගත් හුස්ම නැවත්තූහ
සුදු පුංචි දියණියේ

ඒ මහා විපතේදි
දිවි සටනේදි
ලොවේ මිහිරිම වදනමයි
නුඹ මිමිණුවේ
“අම්මා”
සුදු පුංචි දියණියේ

මහලින් මහල හිරවුණු
මහා නටබුන් වලින් යටවුණු
දූවිලි අළු වලින් නැහැවුණු
නුඹ ඉල්ලා හැඬු
“අම්මා”
නුඹ අසලමය
එත් ඇය තවම නින්දේය
සුදු පුංචි දියණියේ

ඉතින්
කියන් මතු දිනෙක
හඬනඟා ලෝකයට
මළවුන්ගෙන් නැඟී සිට
දිවි රැකුණු අසිරිය
සුදු පුංචි දියණියේ

2020 නොවැම්බර්