ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සඳ හා හිරු…

සඳ හා හිරු…

ගයත්‍රී එදිරිමාන්න (පූරි)
2024-January

සඳ ඇයි අහසට නැගී..
තරු වටකර පොපියමින්..
ඉඟිබිඟි කර බබලමින්…
රැඟුම් රඟයි වෙලී පෙමින්…

පොදි කරගෙන හද පැතුම්…
නෙත් අයා බලා ඉඳිම්..
නිසල සඳට පෙම් බඳීම්….
දැව්වත් හිරු උණුසුමින්…

දුක් තැවුල් නිවාලමින්…
රැක්කත් මා සෙනෙහසින්…
පතනෙමි සිසිලස සඳෙන්…
සිටියත් හිරු පායමින්….