ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලබලා නැත්තෙ එයම විතරයි………..

ලබලා නැත්තෙ එයම විතරයි………..

asiri wijesekara
කලාපති ජනාර්ද ආසිරි විජේසේකර - කේම්බ්‍රිජ්
2022-April

බැද්ද පුරාවට එරබදු පිපිලා
සද්ද කරන කොවුලාගෙ ගී ඇසිලා
මතක් කරයි නව වසරක් ලබලා
මෙිෂ මීන රාශිය වෙත වැඩලා

කැවුම් කොකිස් කිරිබත් අප හදලා
බුලත් කොළය උඩ ගනුදෙනු කරලා
සිරිත් විරිත් හට මුල් තැන තියලා
ඉස්සර තිබුණලු අවුරුදු කියලා

පිපෙන්නට එරබදු මෙහේ නැත ගෑස් ටැංකී බූලි පමණයි
උයන්නට කිරිබතක් මෙහෙ බැ කන්න හැකි දත් මිටිම ව්තරයි
කරන්නට ගණු දෙණු කොහෙ මෙහෙ ගන්න දෙන්නත් නොමැති වීමයි
ලබන්නට කියලා දෙයක් නැත ලබලා නැත්තෙ එයම පමණයි