ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රැවටීම් ! රඟපෑම් ! ඉවසීම්

රැවටීම් ! රඟපෑම් ! ඉවසීම්

මහාචාර්ය මනෝරි ගමගේ - හැව්ලොක් ටවුන්
2024-January

රෑක මහ සතපවා දෙනෙත නිදියන පැයට

සීත හිම ගිරි හිසක සිහිනයක වී මැදට

පාට දේදුණු මැකී අසිනි වැහි එන කලට

තාම මම හිතනවා කුමක් වී දැයි ලොවට

කතා කිව්වට නිතර ගොතා සමහර සොඳුරු

හිතා බැලුවම හුඟක් කළේ දේමයි නපුරු

බලා ඉන්නෙම ලෙසට කිඹුල් සේනා රුදුරු

කඩා හිත කැබලි කර ගන්න විලසට ගොදුරු

පලා යා නොහැකිවී රිදෙද්දී තුන් සිතම

හමායන සුළඟටත් කියමි වළඳන දුකම

පතාගෙන යම් දිනක ළහිරු එබෙතැයි සුබම

ඔහේ ඉමි ඉවසගමි අඳ බිහිරි ගොළු ලෙසම