ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මැනුම් පිරිමැදුම්

මැනුම් පිරිමැදුම්

සචී ජයවර්ධන
2023-June

මේ හෝරාවයි ආදරේ
හෙලන්නට ඉම් නැති වෙලේ
පිපෙන්නට හිරි තව ළයේ
පෙලන හිනැහෙන හති වැටී උතුරන
ප්‍රේමානයේ උත්කර්ෂයයි මේ…

මිහිරැතිම ප්‍රිය සුසුම කන් පෙත්තෙ අමුණන්න
හෙමි හෙමින් වැගිරෙන්න හිත දෙන්න කිමිදෙන්න
අහ්ලාදයේ වරුව ළපැත්තට තවරන්න
ගුලි වේවි පෙණ පිඩුව මත මත්ව මිරිකෙන්න

හතිලන්න ඉඩ තිබ්බ පපු කුහර මත් වෙච්ච
හඳුන් සුව හීත පිරි සානුවක පිච්චෙන්න
පීරිලන හදගැස්ම ශ්වේත ඔපෙරාවක්ව
වෙලා ගමි පලා යමි තව තදව ඇබ්බැහිව