ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බෝසත් කොටියාගේ අභයදානය

බෝසත් කොටියාගේ අභයදානය

තීෂ්‍යා දුල්මිණි - හෝමාගම
2022-April

කුසයට නැතිව අහරක්
සැරුවෙමි සොයා ගොදුරක්
සෙළවෙනු දුටිමි පඳුරක්
දැනුණේ නෙතට මිහිරක්

සෙළවෙන පඳුර වෙත පියවර තබා සෙමෙන්
නිතරම වැනෙන කොටි වලිගය තබා කෙලින්
එල්ලය ගතිමි තුරුවැල් දෙස බලා සොඳින්
පැන්නෙමි ගොදුර ඩැහැගන්නට බෙල්ල මුලින්

දුටුවේ කිසිඳු දින අමතක නොවන දෙයක්
සිටියේ පඳුර මැද සැඟවුණු මුවැත්තියක්
තිබුණේ කුසය මැද දඟලන කිරි කඳුළක්
දුටුවේ නෙතින් වැගිරෙන මවි සෙනේහයක්

ගැබ්බර මුවදෙන-
අයියණ්ඩියේ මා මැරුවට කමක් නැතේ
කිරි මණ්ඩියේ කිරි හැලිලා හතර අතේ
හිත් මණ්ඩියේ අමතන්නට කියා පුතේ
අයියණ්ඩියේ ආසාවක් ඇතිය හිතේ

බෝසත් කොටියා –
නංගියේ මමත් ඉපදුණෙ මවකගේ කුසින්
බණ්ඩියේ නටන දරුවා මම දුටුව සැණින්
නංගියෙ අභය දුන්නෙමි මම නුඹට තොසින්
මණ්ඩියේ ඉතුරු කිරි ටික රැකගනින් ඉතින්