ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බෝතලේ

බෝතලේ

විල්සන් හෑගොඩ
2022-October

දම මින් ලෝ පැසෙක නලියන විදුරු කැටේ
හැම පැත්තෙන්ම හිර වී ගිනි අඟුරු වටේ
තම දෑ පිළිබඳව සටහන ඇතිව පිටේ
මම ඉපදුනෙමි ස්කොට්ලන්ත නම් රටේ

විස් මිත ජීවිතය යළි සතුටට හරවා
හිස් කුසයෙන් විසුව මගෙ සිත තුටු කරවා
විස් කියි කියන රතු මත් වතුරක් පුරවා
රැස් පිට නොයා මුව කිරලැබයක් රඳවා

සොඳුරු වතක් සපුරා හිඳ රැයද දිවේ
නොදුරු වම විඳින සැප හා සතුට ගෙවේ
ඇදුරු පදය ලැබ විදුහල නමැති ලොවේ
පිදුරු මැදිව මෙරටට පැමිණියෙමි නැවේ

ඉන් පසු මගේ අයිතිය ඇති මුදලාලී
තැන් පත් කර සමඟ අන් ඇදුරන් පේලී
දැන් වී නඟන බව මා මතු ජය කේළී
පෙන් වූයෙමි මමත් හොඳ හොඳ පෙළපාලී

දවසක් එකෙකු විදුහල් දොරටුවෙන් වැද
මුදලක් ගෙවා ගෙන මා දවටමින් බැඳ
වරදක් නොකළ මට වට ඇණයකින් විද
කොටසක් හිස් කළා කා හට කියන්නද

මත් වී හිස් කරණ ඔහු මගෙ ගැඹුරු කුසේ
යුත් වී මහා මීටරයක් මොළය දෙසේ
රත් වී දුබල පෑ මතුවිය ඔහුගෙ ඇසේ
සිත් වී මෙයයි මට දිය කෙළි නඟන විසේ

කිය වන්නෙනි අසව් දෙදිනක් අනතුරුව
විය හිස් බවට මගෙ කුස මත් පැන දැරුව
දිය කෙළි නැඟූ මට කළ යුත්තක් බැරුව
ගිය සඳ ළඳක් සිටි මුළුතැන්ගෙට ගුරුව

ඉල්වා ලැබූයෙන් මතු හිමිකමෙහි බල
සිල්වා හාමිනේ නම් ඒ පියරු මල
අල්වා ගෙන අතින් මිරිකා මෙමගෙ ගෙල
ගල්වා තැබී කුස පුරවා කොහොඹ තෙල

ගැහැණුන් අතට පත් වූ හැමවිට ඇත්තයි
මෙලෙසින් විපත් සිදුවේ එය විය යුත්තයි
සැපතින් අනතුරුව දුක් ඇත අනු දත්තයි
මට දැන් ජීවිතය මහතුනි අමු තිත්තයි