ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බඹර පැනයක්

බඹර පැනයක්

නාලිකා සමන්කුමාරි - අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
2022-January

සුවඳට ඉව කරයි බඹරුන්
දුර ඈත
කඩුපුල් පිපුණෙ ඒකද ඔය
මහ රෑට
සේපාලිකා හැලිලා
හිමිදිරියේම
කොඳ මල් ගිලී මිය යයි
සඳ වතුරේම

උදයේ දිවා රෑ නෙක නෙක
මල් බෝම
විකසිත වෙවී මුකුලිත
වෙයි හැමදාම
සමනල බිඟුන් හට බියගුළු
කම් පාන
රෑ මල් කදෝපැණි සෙනෙහස
වින්දාද ….

මලකට පැවැත්මක්
තනියම නෑ නේද
කුමකට රහසෙ පිපිලා
මිය යනවාද
බිඟුතුඩුවකට රොන් බිඳුවක්
පිදුවාම
පරවෙන මලක නම්බුව අඩු
වෙනවාද ….