ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පුතුගේ පැතුම

පුතුගේ පැතුම

අශෝක වල්පිටගම
2023-June

දෙසවන් නෑසෙන මගෙ පුතු ඇවිදින් ලඟට
අසනා වීටදි ” ඇයි මට විතරක් මෙහෙම ? ”
ඉවසා සිටින්නට දැනෙනා දුක හදට
දෙනු මැන සමිඳ ශක්තිය අප දෙදෙනාට

ඉපදුන හොත් සමුගෙන දිවියෙන් නැවත
ඇසෙයි නේද මගෙ කන් දෙක හොඳට
කියනා වීටදි දැනෙනා බය මගෙ සිතට
කෙලෙසද දරා ගන්නේ මම සහ බිරිඳ

පෙර භවයෙදි කරනා ලද අකුසල් වලට
වෙන්නැති වුනේ මෙලෙසින් අප දෙදෙනාට
සිතමින් සනසා ගන්නට සිත නැවත
දෙනු මැන දිරිය සමිදුනි අපගේ සිතට

5-5-2023