ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පින් මද වැසි බිඳු…

පින් මද වැසි බිඳු…

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2023-February

අහස සොරාගත් ජල බිඳු
මේඝ වලා තුළ දුක් වෙයි
මිහිකත හා එකතු වෙන්න
වැස්සක් වී බිමට වැටෙයි

ලලනාවක් නිවෙස කරා
ඒ වැස්සේ ගමන් කරයි
නොවී විසාකාවක් ඇය
හනිකට පා මාරු කරයි

අහසින් වැටෙනා දිය බිඳු
හිස තෙමමින් දෙපස ගලයි
දෙකණ පැළඳි තෝඩු මතින්
දෑත් යුගල වෙත එළඹෙයි

කුංකුම තිලකය බොඳකර
නාස් අගින් දෙතොල් තෙමයි
දෙඅදර වත්සුනු පොඟවා
නිකටින් ලමැදට පිවිසෙයි

හිසට නොවැටෙනා වැසි බිඳු
උරහිස් මත සෙමින් රැඳෙයි
වැලමිට පහළට රූරා
පුලුලුකුලේ හැඩ නරඹයි

වරලස සිප ගත් දිය බිඳු
නිතඹ කරා දිවගෙන යයි
නවතින්නට ඉඩ නොලබා
දිය රේඛා වලට හැරෙයි

සේලය අග කොන දැවටී
දෙපයේ මතුපිට එක්වෙයි
හනිකට පිය නගන දෙපා
සමගින් නිවසකට ඇදෙයි

සිඹිනට යළි මිහිකත් මව
ඔවුනට අයිතිය අහිමියි
මිරිවැඩි ගැටි පාපිස්සක
වැහිබිඳු නිහඬව බොඳවෙයි