ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නුඹ දුන්නු ගිනිදැල්

නුඹ දුන්නු ගිනිදැල්

තීෂ්‍යා දුල්මිණි - හෝමාගම
2023-June

මවා මුව හසරැල් – වසාගෙන කඳුලැල්
සිටින්නෙමි මම – ලොවට සඟවා
නුඹ දුන්නු ගිනිදැල්

සිටියෙ නුඹ සිහිලැල් – ගඟුළ ලෙස මනලොල්
දුරු කතර විය අසුරු සැණකින්
මා නොසිතු විලසින්

සඳ කිරණ විලසින් – ගණ අඳුර බිඳිමින්
මගේ ලොව වෙත පැමිණි නුඹ ඇයි
පලා ගියෙ රහසින්