ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

“නිස්සරණය”

“නිස්සරණය”

නදී විතානාච්චි
2023-November

කදුලක් නැගෙන විට සැමදා නෙත අස්සේ
මෙතුවක් කල්ම දිවුවේ කම් සැප පස්සේ
සැනසුම ලබන මග සිත නිවනට සිත්සේ
දුටු විට තැඹුණි පියවර ඒ මග ඔස්සේ

නින්දා අපහාස දෙනවිට පුදා තුති
කරදරවලත් වෙස් ගත් ආසිරි පවති
තැලුන බිදුන සිත අටලෝ දම දකිති
රිදවූ සැමට පින් දී ධර්මය සොයති

බැදිලා බිදිලා යන බැමි වල දුක දැකලා
මැවිලා සිදිලා යන දේ අසිරිය විදලා
කැඩිලා වැටෙන කැණි මඩලේ සැටි දැකලා
සම්මා සම්බුදුන් වදිනෙමි දිවි පුදලා…..