ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දෙවෙනි බිරිඳ

දෙවෙනි බිරිඳ

චාන්දනී ආර් වේරගල - මීගොඩ
2023-November

මගෙ දෙපා යුග ගැටෙන
සුමුදු බුමුතුරුණු මත
පිය නගා ගිය ලඳක
පා සලඹ සැලුණු හඬ
සුමුදු ස්වරයෙන් ඇවිත්
තරු නිවෙන නිශා කල
සිහිනයෙන් මා වටා සරනවා

ගෙවුයනේ සුවඳ මල්
සුළඟ සමගින් සැලෙයි
නෙලන්නට මට කැප ද සිතෙනවා
එමල් මත සෙනෙහසින්
නොරිදවා හාදු තැබු
තව ලඳක් මල් අතර මැවෙනවා
ඇගෙ සිනා බමර නද ඇසෙනවා

කුලවමිය ලෙස නවමු
කුල ගෙයට කුල වැදුණු
තුණු සිරිය නරඹන්න සිතෙනවා
සිනා පිරි වත පුරා
රැඳුණු දෙනුවන නුරා
අන් ලඳක් කැඩපතින් එබෙනවා
කැඩපතට උඩින් තිර අදිනවා

මහිමි මම ඔබට හිමි
එහෙත් මා ඔබෙ දෙවනි
පුර පසට පෑයු අඩ සඳක් මැ‍යි
ඔබ හදෙහි සැදි හිඩැස
නොඅඩුව ම පුරවන්න
නොහැකි දයිවයම
සරදමක් මැයි

මීගොඩ