ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දිරූ ගැල

දිරූ ගැල

උදය ප්‍රශාන්ත මැද්දේගම
2021-February

‘මා දැන්
දිරාපත්
ගැලක් මෙනි’
මහළු බුදුන්
තමා ගැන ම කීවා
ඒත්
කවියාට
සොයාගත නොහැක
තමා ගැන උපමාවක්
අවසරයි බුදුනි
ණයට ගන්නට
ඔබේ උපමාව

කාච දැමූ
නෙත්
කෘත්‍රිම
දත්
බ්ලැක් හෙනා
කළු කළ
කෙස්
රැවටෙන්නෙ
ලොව නොවෙයි
තෙමේමයි
මීදුම තුළ
තරු එළියේ
ඇදී යයි

දිරූ ගැල
හමුවන තුරු
තුරු සෙවනක්
සතපවන්නට
සියවසක් පැරණි
පංචස්කන්ධය