ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දම්පාට සුළැඟිල්ල

දම්පාට සුළැඟිල්ල

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2023-February

හැමදාම වෙන වෙනම පාට වෙන කාලයක්

හැමදාම එකසේම වෙළඳාම කලාවක්

හැමදාම හැමෝටම ජනතාව පන්දුවක්

හැමදාම හෙට දවස සදහටම හීනයක්

පෙනදාන බෝතලය තවත් එක වංගුවක්

බෙදාලන පිං මල්ල එළඟිතෙල් බිංදුවක්

බලාගෙන ඉන්න තව දහවලේ හීනයක්

දම්පාට සුළැඟිල්ල නොකරපන් පංගුවක්