ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තෙනා ගේ කවිය

තෙනා ගේ කවිය

නීතිඥ වසන්ත තෙන්නකෝන් - එක්සත් රාජධානිය
2021-January

කවියක් එවන්නැයි ආරාධනා කල විට වසන්ත තෙන්නකෝන් මිතුරා වට්ස්ඇප් මඟින් කවියක් එවීය.

විල්සන් හෑගොඩ අතකස සරසවිය
තෝතැන්නක් වීය වැනුමට කවි අවිය
මාපිය උරුමෙනුත් ලද කවි බල සවිය
සමඟින් අනුර වපුරයි ලන්ඩන් කවිය

එහි මගේ නම සඳහන් වූ බැවින් ඔහුට උත්තරයක් ලියා යැවීමි

තෙන්නෙ ගෙ කවිය නම් හොඳ හැටියට රසය
වැඩියෙන් මගේ නම දැමු විට එය වසය
ඔබ සතු වී තිබේ හොඳ කවියට බසය
එවනුය කවි දෙකක් ලැබුණොත් සිත තොසය

ඔහු එයට උත්තරයක් එවීය

ඔබ නම පළ වුණේ එක කවි පදයකය
විල්සන් හෑගොඩ නාමය ලොව සතුය
ඔහුගෙන් පදුල වූ කවියන් දස අතය
ඔබ ඉන් එකෙකු මිස එබැවින් නොම වසය

මෙය පළ කරණ බව වසන්ත දන්නේ නැත.

20-12-2020