ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කොට්ටේ ?

කොට්ටේ ?

වෛද්‍ය බෝධිනී සමරතුංග - ස්වීඩනය
2022-March

අලුත් දොස්තර මම වෙමි‍
බෙහෙත් දෙන්නට ආමි‍
ආයුද අත දරා නේමි‍
නෑ ඒ ආමි නොව මම ආවෙමි…

ඌර් එංග අම්මා ‍ ?
ගම කොහේදැයි අසන්නේ…
වන්නි වන්නි කියමින්‍ මට
සිරික්කියම දමන්නේ‍

වන්නි මේ මුළු පළාතම නේ
ගමේ නම යළි අසන්නේ
පූනකැරි යැයි ඇය කියන ගම‍
පුනරීන් අපි කියන්නේ

අලුත් දොස්තර මම වෙමි
වාට්ටු ව වෙත ආවෙමි
ඇඳන් උඩ බිම පැදුරු ය
කොට්ට හිස නැති බව දුටුවෙමි

“අනේ මිස් මෙහෙ එන්න‍
මේ අම්මලා පව් ඔන්න‍
කොට්ට නෑ නොවැ හිස තියන්නට‍‍
කොට්ටයක් ගෙන එන්න !”

හිස අත් බදන් ඇස් උස් කරන්‍‍
මිසී දුවගෙන ඇවිත් නේ‍
‍මාව පසෙකට අරන් ගෙනිහින්‍
හොරෙන් රහසෙන් කියන්නෙ ‍‍

“මොනවා මේ දොඩන්නෙ‍‍
කොට්ට කොට්ටෙයි කියන්නෙ‍
ඒක මහ නරක වචනෙ
දොස්තර නේද ඔබ” අසන්නේ

එකම වචනෙට බොහෝ තේරුම්‍‍
නිතර මගෙ කණ ඇසෙන්නේ
කන් කියන්නේ ඇසට දෙමළෙන්
නිතර පැටළුම් ලෙහන්නේ‍

උතුර අපටයි දකුණ අපටයි ‍
බෙදුම් මොකටද අසන්නේ
ආදරෙයි මට කියන සැමටම
නේරම් ඉල්ලෙයි කියන්නේ

( සිංහල දෙමළ තේරුම –
කොට්ටෙ – වෘෂණ කෝෂ
නේරම් ඉල්ලෙයි – වෙලාවක් නෑ )