ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කෙවිල්ලී

කෙවිල්ලී

ආචාර්ය රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ
2023-December

ඉර ද හඳ ද සක්වළ තරු සියල්ල
පැහැද සිටිය රෑ දහවල මුළුල්ල
හෙට ද හැර නොයන ලක්මව් තුරුල්ල
නුඹ ද සදාකල් හඬලන කෙවිල්ල

විසල් අහස මැද දිළි තාරකාවා
මුළුල්ලට ම රට තොට, එළිය පෑවා
සියල් සුළවතුන් හඳ මඬල ගාවා
කෙවිල්ලියේ නුඹ ම ය වාසනාවා

රෑහි හඬන මිහිරන් මෙන් වසඟ වුණ
ජාතියකට අහිමිද ඈ රකින පින
පාට වරුණ වලි කුකුලනි සැඟව ගෙන
අදට දෙන්න කෙවිලියකට උරුම තැන.

2023/11/19