ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කුහුඹු පාඩම

කුහුඹු පාඩම

පියුමි ජයකලණි වික්‍රම ආරච්චි - එක්සත් රාජධානිය
2021-January

දෙදරා ගියපු පොළවක පතුලක රැඳුණ
කුහුඹුන් රැළක් අහඹුවකින් ඇස ගැටිණ
මුහුණට මුහුණ තබමින් මොනවද කියන
උන් හට තිබුණෙ උන්ගේ වූ සුබ සිහින

ලාවා කඳක් මෙන් උන් හරි කඩිසරය
පාවා නොදෙන ගති උන්ගේ බටහිරය
ගාවා නොගෙන අසමගියේ පරිසරය
වවා සිටින උන් තවමත් පිටිසරය

ජීවිත පින්න ඇතිරූ මාවත් බැම්මේ
ඇදිලා යනෙන විටදී එක ලෙස පිම්මේ
තිබෙනා සොඳුරු අරුමැසි දැක සිත නැම්මේ
කුහුඹුන් කියා දුන්නේ ජීවිත රිද්මේ

19-12-2020