ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කිරිල්ලියක් මම

කිරිල්ලියක් මම

මායා ගුණවර්ධන
2023-February

කිරිල්ලියක් මම – කිරිල්ලියක් වාගේ

ඉගිලෙන්නට තටු – ඉගිලෙන්නට තටු – නැවත ලැබුනා වාගේ

හිස් අහසේ තනි වළාකුළක නැග පාවෙන්නට ඕනේ

කුරුලු ඇසින් මට – කුරුලු ඇසින් මට- ලොව දකින්න ඕනේ

දුටුවා දවසක් අම්මා කෙනෙක් අනේ අහස බලා සිටියා

ලගට කරන් මම ඇහුවා ඈ ගෙන් මොනවද ඕනේ කියා

සිනාවෙලා ඇය මාහට පැවසුවේ

චපල හදක් ඇති සැමියා ගෙන්

ඈ දැන් නිදහස් කියා

දුටුවා දවසක් චූටි දුවක් අනේ අහස බලා සිටියා

කණට කොඳුරා ඇහුවා ඈ ගෙන් මොනවද ඕනේ කියා

සිනාවෙලා ඇය කණටම ළංවී මට රහසක් කිව්වා

මලක් තලන්නට ආ හොර ඹබරෙක්

ගුටිකා පැනලා ගිහින්

දුටුවා දවසක් මහළු මවක්අනේ අහස බලා සිටියා

ඉගිල්ලිලා ගොස් ඇහුවා ඇයගෙන් මොනවද ඕනේ කියා

සිනාව රදවා ඇය කිව්වා මට

අන්තිම සුසුම හෙලා

මිහිදන් කරන්න මේ මගෙ කුණු කය

ඈ හැදුු දරුවන් හැර ගොස් ඈව මෙදා