ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උරුමය ද කරුමය ද

උරුමය ද කරුමය ද

මහාචාර්ය මනෝරි ගමගේ - හැව්ලොක් ටවුන්
2023-July

ඉඳහිට අඬන අහසේ කඳුළින් තෙමෙන

නිදියන රැයට කුසයේ ගිනිදැල් නැගෙන

දහදිය සමග දිවියම දියකර හැරෙන

බණපද ලෙසට කිව්වෙත් දුකමයි විඳින

දිව්වත් හුඟක් දුර පසු පස නොබලාම

සෙව්වත් සැපක් නිති ලැබුනෙම දුකබෝම

ගෙව්වත් ටිකක් පව් තිබුනෙන් නොගෙවීම

යහපත් මගක් ඇස නොගැටුනි කිසිසේම

තැබුවත් සිනිඳු මෙට්ටය මත සුව දැනෙනා

බැසවිත් යළිඳු කුණුරස සැප ලෙස ගෙවෙනා

අයටත් කවුරු කිව්වද බණ කන පිරෙනා

කවදත් නොහැක පින දෙන්නට පව මැකෙනා

විඳ විඳ නේක කරදර දුක දිවියේම

තව තව බෝම යන්නට ඇත සසරේම

දැන දැන සිතට බෝ දුර බව සැනසීම

කරුමය නොවෙද පව අසලම නැවතීම