ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අළුත් අවුරුද්ද

අළුත් අවුරුද්ද

රන්ජන ආරියරත්න
2023-February

කැප්පෙටිය අතු
මිටකට
සිහින් උණ හිස
හිරකොට
මවක් අමුනයි
හනිකට…..

නැවුම් සුවදැති
ගෘහයක
හිමිසඳත් නැති
මොහොතක
මවක් හිරවී බරැති
සුසුමක…..