ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අනේ කුමට පිපෙනවාද අහක බලන මල්

අනේ කුමට පිපෙනවාද අහක බලන මල්

මාලපල්ලේ කුමුදු අමරසිංහ - උතුරු ලන්ඩනය
2021-August

පිපෙන පිපෙන මල්- පිපී සැලෙන මල්
සුවඳ දිදී නටු අග සුළඟට නැළැවෙන මල්
බුදුන් පිදෙන මල්…

දොහොතට ගත් මල්-බුදු පතුල සිඹින මල්
සනහා සිත් මල් නිරතුරු හදේ නිදන මල්
මිලායාති මල්…

ගම සුපිපෙන මල්-හද කළඹන මල්
අනේ කුමට පිපෙනවා ද අහක බලන මල්
සිත රිදවන මල්…
වනස්පතිගෙ මල්-නෙත් නොගැටුණු මල්
පරිසර සුර දූතිකාව සිප සනහන මල්
වන තුළ පිපි මල්…

හිමව් වතක මල්-හිරුට හ`ඩන මල්
අරටු ගැසී ගිය නටු අග එතී මිදෙන මල්
සනසයි හිම මල්…
සුදෝ සුසුදු මල්-නමට පිපෙන මල්
හිරුට හොරෙන් සඳුට පිපී මියැදෙන සුදු මල්
එමල් කුමුදු මල්…

පිපෙනවා ලු මල්-ලොව සනහන මල්
අප නොදකින හරි ලස්සන දෙව්ලොව ඇති මල්
ඒ පරසතු මල්…
මගෙ හද තුළ සල්-කෝප රාගි මල්
ඉසිකෝ මෝ කෙළෙස් සපිරි ජවන්
සිතක මල්
බවුන් වඩන මල් ….!