ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිරු බසින්නෙද කුමකට……….

හිරු බසින්නෙද කුමකට……….

ඊ.ඩබ්.හිරුණි භාග්‍යා - විශාකා විද්‍යාලය
2024-February

සුදු නෙළුම් සරි මුතුකුඩ
දියේ පිපෙනා හේතුව
එය නෙළා පින් පිරුමට
කෙනෙක් හට දීමයි වර

සැඳෑ සඳ නැග එන විට
හිරු බසින්නෙද කුමකට
තම රැසින් එළි ගෙන සඳ
තුටු පහටු වන්නට හැර

තුන් මසක් ගොස් මියැදෙන
මී බිඟුන් මේ වැඩ කිම
උන් නැතත් මී පැණි රස
තිබිය යුතුවේ මිහිපිට

නිවන් යන්නත් බැරි තැන
අම්ම ඇයි බුදුරුව ළඟ
ඈට මොකටද පින් බල
එයත් පිරුවේ අපටය

කවුරු කවුරුත් දිව එතී
කති බොතී යළි යළි එතී
එකෙක් දෙන්නෙක් දිවි දිදී
මිහිරි රස කැප කරවතී…