ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිනාමල් ඉතිරෙන්න මොහොතක්

හිනාමල් ඉතිරෙන්න මොහොතක්

රංජනී කොස්තා - වෙන්නප්පුව
2023-November

නැගෙන්නට එන හිරු
කරයි ලොව නෙක විසිතුරු
පාට ඇති සුමිතුරු
සුවය ගෙනදෙයි නිසැක පිවිතුරු

අරඹා සිතු දවස
බැසයාවී හිරු හවස
ඇවිළුන දිවි පවස
නිවිලයාවි නොදන්නෙමි කෙලෙස

අතුඅග මල් ගෙනෙන
ඵළබර තුරුහිස් වසන
මුළු දිරි දිය කෙරෙන
අත් පිරේවිද තවම නොදැනින

සැප සතුටම වීලු
හිනා නිති පිරෙනවාලු
හැමට සම වීලූ
හිතට පැනයක් මතුව ඒලූ

එන්න තව දවසක්
හැමට එකසේ දැනන පහසක්
වියැලෙන්න කඳුළක්
හිනාමල් ඉතිරෙන්න මොහොතක්