ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

*හැකියි නම් ගලන්න*

*හැකියි නම් ගලන්න*

ඊ.ඩබ්.හිරුණි භාග්‍යා - විශාකා විද්‍යාලය
2023-November

සිසිරයට වැටෙන්නට තරම් හිත දිරිමත්
මේපල් කොළේකට ආදරේ කරන්න
තැනිතලා මුඩු බිමේ තනියමත් පිපී එන
දම් පාට පොඩි මලක් ලස්සනයි කියන්න

අවසාන දවසෙදිත් ගහක් අතහැර නොයන
වයසකම නටුවකට මිතුරුකම බෙදන්න
ඉත්ත වැල හැර නොයන ඍතුමය දුක විඳින
පුංචි කටු තුඩකටත් සෙනෙහසින් ගයන්න

බුහුටි යැයි කිසිවෙකුත් නොසොයනා තැන් වලට
ආදරේ පුරෝගෙන ජීවිතේ ඇවිදින්න
සොඳුරු අත් තදින් ගෙන සොබාදම් මහිම ගෙන
රසකැවිලි කන්ද බැස මී රසින් ගලන්න