ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සෙනෙහස

සෙනෙහස

බදුල්ලෙ ගම ප්‍රියංගනී මැණිකේ
2022-August

උපන් දවසෙ සිටම සෙනෙහස දැක්කුවා හැම දෙනාම..
මෙවන් ගතියක් මිනිස් ලෝකෙට වටින කරුණකි මනාම..
ලවන් අතරින් ගලන සිනහව දෙනු මැනවි හැම කෙනාම..
නොවන් අමිහිරි හැඟුම් දීමක් ගනිමු දිවි මඟ දිනාම..

ඇත් කුලේ ඇතිනියට පැටවෙකු ලැබුණු විට රකිනව වගේ..
මත් නොවී රාගයෙන් හැම කල බලමු දරුවන්ගෙද දගේ..
සිත් සතන් මත පහන් හැඟුමන් ගලා ඒ මාවත දිගේ..
සත් සියක් කල් උවත් යා හැක දිනුම එය යැයි මට හැඟේ..

පුංචි දරුවන් දෙනෙත් අතරින් මිදී යන විට ලෝකෙට
අංචි අදිමින් අකුල් හෙළුවොත් වැටෙනවා මයි සෝකෙට..
හිච්චි කාලෙදි සැලකුවා වගෙ වතුර දම දම සාකෙට..
කොච්චි කරලක් විලස නොම වී පිළියමක් වෙමු මේකට..