ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභ අවුරුද්දක්

සුභ අවුරුද්දක්

චමිලා නවගත්තේගම - ලන්ඩනය
2021-April

අවුරුදු එන්නෙ කවදාදැයි ඇඟිලි ගනන්
සිටියා අපිත් ආශාවෙන් සිහින මවන්
ගමේ කුරුට්ටන් අරගෙන හනික ගිහින්
ගත්තේ රතින්ඥා පිල් බෙදා ගන්න ගමන්

කැවුම් කොකිස් තල අළුවා රසට හැදේ
කෙසෙල් කැනත් ගේ මුල්ලේ ජයට ඉදේ
ඈතින් ඇහෙයි අවුරුදු ජය බෙර සද්දේ
අපි හැම පළමුවෙන් බෝ මළුවත් වැන්දේ

ගමටම තිබුනෙ හරි ලස්සන අතීතයක්
අද දින කොහෙද අප හට ඇති විවේකයක්
අවුරුදු දවසෙ නැහැ හරියට නිවාඩුවක්
එත් ඉතින් සමරමු සුභ අවුරුද්දක්