ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුනිල සුවඳ

සුනිල සුවඳ

තුෂාරි ජයසිංහ - මහනුවර
2023-July

නල මුසු සුවඳ තවරා ලක් පොළොව පුරා
කල මහ හපන් කම් නිම් නැත දිවිය තුරා
බල සැනසෙන්න ශ්‍රී සරසවි වඩින යුරා
රළ සේ මුහුදෙ කලාව ගොඩ නගයි දරා

පිනකට උපන් කුමරෙකි මිහි මව් සැනසූ
මලකට මෙලෙක එක්වන ආරෙන් සුදුසූ
මරකත මැනික මෙන් වී විහිදා රුසිරු
නිළඹර ලකේ පැල කෙරුවා කවි සොඳුරූ

සරයට නගා පළ කල ගුත්තිල විස්කම්
පුරයට මහා ගිජිදෙකු ලෙස පෑ දස්කම්
තිරයට ගෙනා නෙක නෙක සලරූ සිත්තම්
නිරයට නොවේ සැදුවේ සුරපුර වත්කම්

අඳුර නසන්නට සරසවි රැසක පිපී
සොඳුරු සුවය පතුරා සිප් කිරෙහි දැපී
මහරු පියෙක් සේ පරපුර සදන නිතී
ඇදුරු සඳක් විය නුඹ නුබ තලය සිපී

සුනිල දියෙන් දොවමින් පුදසුන අතුරා
නිමල පැතුම් පතනෙමි හදවත සපුරා
අමිල නමට ලැබ පැසසුම් ලොවේ පුරා
කමල සේ පිපෙණුය දිවි තිබෙන තුරා

යන එන ගමන සුවසේ කෙළවර වේවා!
දින දින පැතිර කිතුගොස රැව් දී යේවා!
පින මතු වෙවී දිවියම සරු ඵල දේවා!
චිර ජීවනය ලැබ නිදුකින් සරු වේවා!

2023.06.08.