ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිතට දහිරිය අරන් එළියට බහිමු දැන්වත් පවු නැතේ

සිතට දහිරිය අරන් එළියට බහිමු දැන්වත් පවු නැතේ

මාවැලි කුමාරී කුලතුංග - මහනුවර
2023-January

හාමතේ හඬනා පැටවු දැක මාපියන් සිත් ඇවිලෙතේ
රටේ සම්පත් පිටට විකුනණ උන්ට පමනක් වෙයි සෙතේ
බළය අරගෙන කවුන්සිලයට ගියත් පහරයි දස අතේ
කොමිස් ගහනා එවුන් එමටයි නොදත් අකුරක් මල පොතේ

උගත් කිව්වත් රට කරන්නට මොළේ කලඳක්වත් නැතේ
මටයි පුළුවන් කියා කිව්වත් දිනෙන් දින ණය වැඩි වෙතේ
බෙහෙත් නොමැතිව රෝ බියෙන් දරු පැටව් අකලට මැලවෙතේ
කටට එනදේ කිය කියා මහ එවුන් වැජඹෙයි හිතුමතේ

රටේ ජීවිත සමග සෙල්ලම් කරනවුන් තව වැඩි වෙතේ
දෙඅත් පොරවා අහස බල බල කඳුළු සැලුවට නෑ සෙතේ
මෙතෙක් කල් දිවි රැකල දුන් ණය ගෙවන්නට කෑ බත් පතේ
සිතට දහිරිය අරන් එළියට බහිමු දැන්වත් පවු නැතේ