ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැම සවි යොදා මිනිසුන් රකිමු

සැම සවි යොදා මිනිසුන් රකිමු

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2023-November

මිනිසුන් නසන්නට බර අවි සියුම් ලෙස
නොහදා රකින්නට ලොව ඇති මිනිස් රැස
තැනුවා නම් කන බොන දෑ ගුණෙන් යස
කෙතරම් සොඳුරු වේවිද මේ අහස් කුස

විද මෝටාර් දුර ඇති අය වනසන්න
වෑයම් නොකර සැමගෙම දිවි රැකගන්න
සිතුවා නම් නැති බැරි අය දුර ඉන්න
රක්නට හැකිය ” බනිසක්වත්” විදමින්න

දුර ඇති සඳට අඟහරු ලෝකෙට යන්න
දරනා වෑයමට යටවන ධන ගොන්න
යෙදුවා නම් නැති බැරි අය රැකගන්න
සුන්දර වේවි ලොව සැම සතුටින් ඉන්න

කිමිදී ගොසින් මරියානා අගාදේ
මිනිසුන් නැසෙති අත්කර ගෙන පරාදේ
ඒවට යොදන සැමදෙය නිරපරාදේ
යෙදුවොත් නැති අයට ඇතිකම ලබාදේ

වේගෙන් ගොසින් මිනිසුන් හට නසන්නට
යානා තනන අය උඩඟුව සිටින්නට
නැති බැරි අයට කන බොන දෑ බෙදන්නට
යෙදුවොත් එසැම හැකිවෙයි ලොව දිනන්නට

තත්පරයෙන් දෙකෙන් ජීවිත වනසන්න
වස විෂ තනන අය බලයෙන්
වැජඹෙන්න
ඒ මහ ධනය යෙදුවොත් ලෙඩවී ඉන්න
දහසක් දෙනාගේ දිවි හැක රැක ගන්න