ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ස්වස්ති සිද්ධම් බෙණෙම්

ස්වස්ති සිද්ධම් බෙණෙම්

නිශ්ශංක දිද්දෙණිය
2023-December

විතර නොවිතර ගැයුම් කෙවිලියන් උස් තැනින් පත්
අතර බුහුමන් වෙසෙස් හිස් මුදුන් සරණින් ලබා
අමර පද’රුත් බෙලෙන් මජර මන් දපනේ දැමූ
මතුළ ගී අනුහසින් මාලිනී නන්දා දිනේ

ඉන්ද්‍රඛීලය ලෙසින් නොසෙලෙනා බැවිනුත් විලස්
ගී ගයන් තියු අගයමින් ගී ලොවේ ජනනී පබා
ස්වස්ති සිද්ධම් බෙණෙම් නිරෝසෙත් යව්දිව් පතා….