ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සඳකැන් ගලන සඳ

සඳකැන් ගලන සඳ

ඒ. එම් .අබේසිංහ බණ්ඩා - මහනුවර
2023-June

සඳකැන් ගලන සඳ හෙළයට පොසොන් සඳින්
අනුබුදු මිහිඳු හිමි සමරා ලියමි බැතින්

පායා පුරසඳ ගනඳුර බින්දාට
තරු හිනැහිලා නිලඹර දිලුනාට
බැඳිලා ලෝබ සිත දඩයමට
පෑතිස් නිරිඳු වැදුනා මහ වනයට

මුවාගෙ පස්සේ රජු ලුහුබැන්දා
පිබිදෙන සතුටින් දුනු දිය ඇද්දා
තිස්ස කියන හඩ රජු සිත බින්දා
දුනුහී අතහැර හිමිරුව වැන්දා

සම්බුදු සමිඳු තෙවරක් වැඩි ලක්බිමට
අනුබුදු මිහිඳු සමිඳුන් වැඩ මිස්සකට
අපිවෙමු පසිඳු සමනුන් ගිය බුදුමගට
දෙසුවා සමිඳු පෑතිස් නරනිඳුට

ඉරපායනවිට මිනිසුන් ඉරටත් වැන්දා
සඳපායනවිට ගැමියන් සඳටත් වැන්දා
විසල් ගසක් විසල් ගලක් දුටුවත් වැන්දා
ගතවිලි වසන්නට කොළඅතු ඇන්දා

අහන්න බලන්න නිති දහමක් ලැබුණා
ලියන්න කියන්න නිති ශිල්පය ලැබුණා
නෙලන්න සදන්න නිති කලාව ලැබුණා
ගයන්න වයන්න නිති තාලය ලැබුණා

වනයට මනරම් උයනක් සැදුනා
උයනට අගනා සෑයක් සැදුනා
සසුනට වටිනා අරමක් පිදුනා
දනහට විඳිනට සුව දහමක් ලැබුනා

මිහිඳු සමිඳු සමඟින් බුදු දහම ගෙනා
දූත පිරිසෙ සිටිය උපාසක තැනා
පණ්ඩුකතුමා පැවිදිව උපසපන් වුනා
අනුබුදු නාහිමි හමුවේ පොසොන් දිනා

පෑතිස් නිරිඳු හා හතලිස් දහසක් ආවා
චුල්ලහත්ථි සුතුරට සැම කැටිකෙරුවා
අනුබුදු සමිඳු පිරිසට සදහම් දෙසුවා
තෙරුවන් සරණ ගොස් බොදුවන් වූවා

සාමනේර සුමන හිමිගෙ ඇරයුම් ලැබිලා
මිස්සක පව්වට දෙව් මහ පිරිසක් වැඩලා
දෙව්පිරිසට මිහිඳු සමිඳු කරුණු කියාලා
පොසොන් පෝයදා දුන්නේ දහම බෙදාලා

මාපනාවතුර
මහනුවර