ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සකල කලා වල්ලභ වී

සකල කලා වල්ලභ වී

සේන මෙනේරිපිටිය -කුරුණෑගල
2022-September

රැඟුමට උපන් ප්‍රතිභා ඇති නළුවා ය
හෙළ ඉතිහාසෙ තොරතුරු දත් රුසියා ය
පොඩි ලොකු සිනමාවෙ නිපැයුම් කරුවා ය
හිත මිතුරන්ට ඔහු කොස්මල් පැණියා ය

දන හැඟවුම් විදි දැනුමෙන් පොහොසත් ය
බස නිවැරදි ලෙසට හසුරන වියතෙක් ය
තුන් පිටකයේ සිඳු කිමිදුම් කරුවෙක් ය
සකල කලා වල්ලභ වී උපනෙක් ය

බොදු නාලිකාවෙන් හැඩරුව දුන්නේ ය
බිරිඳට දරුවන්ට දෙවියෙක් වන්නේ ය
අනතුර අසා හදවත ගිනි ගන්නේ ය
රටකට වටින මොහු ජැක්සන් වන්නේ ය.

සේන මෙනේරිපිටිය
2022/08/14