ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

විජය කුවේණි

විජය කුවේණි

පී.ධම්මික දුමේන්ද්‍ර - පාමංකඩ
2024-May

කපු මලින් සුදු සේල ගෙතුවට
තම්බපණ්ණියේ බින්න බැස්සට
පෙම්බැන්ද නුඹ විජය කුමරුට
විජය කුවේණිගේ පෙම් කතාවට ………..

හෙලූ කඳුලැලි නුඹේ දෙනෙතින්
ශාප කෙරුවට බිමේ හෙළයට
ගැලපුමක් නැති විවාහ ගිවිසුම
නුඹට වැරදුනු තැනක් තිබුනද ……………

විජය කුමරුට රහස හංගා
කුවේණිගේ ඒ බලය පෙන්වා
රජ කරන්නට ඔටුනු පළඳා
යනවා කුවේණිය විමන හැරදා …………