ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මුහුණු පොත් සහ පියවි නෙත්

මුහුණු පොත් සහ පියවි නෙත්

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා - රත්නපුර
2021-April

වසන්තේ නිදාවුන් කොවුලා කියා
මගේ අතේ තරු අකුරින් ලියා
යලි නොඑන බව කොඳුරා කියා
හමුවූ දිනම සමුගෙන ගියා

මගේ මුහුණු පොත පෙරලා බලා
මගේ කවි ගීත දැක වී මං මුලා
හමුවන්න ආ මුත් පුලපුලා
හමුවූ දිනම සමුගෙන ගියා

අවුල්වූ නර කෙහෙ බලා
ලය සුසුම් පොද මුව ලඟ හෙලා
නාදුනන සුවදක් තියා
බාල බාලොලිය නොපෙනී ගියා