ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මාවතේ කඳුළු මල

මාවතේ කඳුළු මල

එස් එල් සෙනෙහෙධීර - ලෙච්වර්ත් - එක්සත් රාජධානිය
2022-May

රැඳෙමි තව එක් රැයක් කඳුලින්

දරා සත්මස් ගැබ පෙමින්

මහිමි අවසන් නින්ද නිදනා

සිව් රියන් සයනය පාමුළින්

මාවතේ රියසකට පරවුණු

තැලුණු වතමල දෙස බලන්

පෙති තලා ඉගිළුණු රියැදුරාණෙනි

කෝ පිතුසෙනේ මගෙපුතුට දැන්

පායනා හැම පුර හඳක් ගානේ

මෝරනා ගැබමත කණ තියන්

පුතු මුමුණනා ගී හඬ අසන්නට

ගෙට ගොඩවුණේ සෙනෙහස අරන්

ගැල අදින ගවරළ වුවද ඉසිඹුව

ලබන මහ රෑ නිදිවරන්

මගෙ ලැමට රන්කිරි පුරාදෙන්නයි

ගත දියකළේ දහදිය පෙරන්

සුක්කානමට වැඳ නුඹ යදින දෙවියන්

නැහැ රකින්නේ මග යන දනන්

මග ඉගිළිලා යනු එපා අයදිමි

හෙට උපදිනා මගෙ පුතු නමින්

මහ රැයේ බිළිඳෙකු අතින් ගත්

මෝහිණිය දවසක දුටුවොතින්

බිය නොවෙන් අරගෙන මපුතු දෝතට

දෙකොපුල් සිඹින් පිය සෙනෙහසින්