ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මහ පුදුමෙකි

මහ පුදුමෙකි

මහාචාර්ය උදය ප්‍රශාන්ත මැද්දේගම - පේරාදෙණිය
2022-April

මහ පුදුමෙකි
ඉරට කලින්
සඳ ඇවිදින්
පුරුද්දට වගේ
පාන්දරම අහස බලමි
ජනේලයෙන්
කන් ද කපා පායා එන
ඉර බලන්න
මහ පුදුමෙකි
ඉරට කලින්
සඳ ඇවිදින්