ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මස්සිනේ කළුෑ

මස්සිනේ කළුෑ

සුමිත්‍රා ආරියවංශ - මහනුවර
2023-August

මානා කැත්ත වන වැද හිත් දෙකක් පෙළුෑ
මානා පඳුරු කැති ගා ගෙන වරෙන් කළුෑ
නානා රටාවෙන් පැදුරකි පිලේ එලූ
ඕනා නෑ බඳට යළි රන් වුණත් සළුෑ

මානෙන් ඉදිමුණත් ගෙන නොයෙක කල්පනා
සීනෙන් දුටද දැන් වර පිටට ඇස් පනා
ගාණෙන් කෙමෙන් හිද මා ළඟම සිත් පිනා
මානෙන් එපිට යන්නට නොහිතු මස්සිනා

යානා ⁣දකින සිහිණය සිහිනෙකත් නැතේ
නානා රසැති බෝජන පැල්වලත් ඇතේ
බෑනා කර ගන්න මවගේ සිතෙත් වෙතේ
නෑනා ළඟදි කියපන් මස්සිනේ මතේ

හීනෙන් ගියද අත හැර ⁣නෙළපු නා මල
නාඩන් සිතින් වැද වැඳ කවුඩු බෝ පැළ
කවුඩන් වවුලනුත් වුණද කිම බෝ කළ
පාඩන් ගනින් පොත නැති දැනුම ඒ මුල

පිං කළ නිසාමයි උඹ මෙතෙක් බේරුණේ
යන්තමට හෝ ඉන් මුකරි කට නෑරුණේ
ඉන්නට නොහැක කල් යව යවා කාරණේ
දැන්මම කියාපන් මස්සිනේ තීරණේ…