ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මමයි ඒ කුවණ්ණා…..

මමයි ඒ කුවණ්ණා…..

කාංචනා පෙරේරා කපුගේ
2021-February

නොදැන පෙම් කළද ඔහු සල්ලාල නිරින්දා
ප්‍රේමයෙන් ගෝත්‍රයක් රැවටූ නුඹයි ලාටරැටියා
නුඹේ සොඳුරු බස්තෙපුල් හදෙහි රැව්නැගෙන්නා
රැහෙන් පිටමං කෙරූ මං නුඹේ කුවණ්ණා

වරිගෙ හැරදා පෙම වැළඳගත් මං නොවේ ද්‍රෝහියා
සිහසුනේ හිඳුවා හදවතම පිදු මං නුඹේ බිරින්දා
චාටු බස් ළග දැවටී දැවටී නුඹටම පෙම පුදන්නා
රජහිසට දරුකිරුළ පැළැන්ඳූ මමයි ඒ කුවණ්ණා

පෙම නොකර මට සිහසුනට ලොබකළ රජින්දා
අභිෂේක අභියස ඔහුට රිසි නැති යකින්නා
ඒ වහසි බස්ලඟදි මැරි මැරී මං උපන්නා
නුඹට සාපදෙනු බැරි දෙවියනේ මං කුවණ්ණා