ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බුදුහු අභිනික්මන්කල සේක

බුදුහු අභිනික්මන්කල සේක

චන්ද්‍රලාල් ද සිල්වා - තොටගමුව
2022-April

පිං කල බව ලොවට කියන
දෝංකාර යකඩ කටේ
කන්දොස්කිරියාව
බණ දහම් වෙළඳාම
නිවි නිවී පත්තු වෙන
විසූක දස්සන
ධනය වඩන විහාරස්ථ බුදු කුටි තුල
හන්දි ගානෙ බෝ රුක් යට
වැඩ හිටියා හොඳටම ඇති

ආනන්දය,
නික්ම යා යූතුය
ඉක්මණින් හැකි පමණ
සපයා ගනු මැනව
පිරිකර අවැසි පමණට

හිමියනි,
විවිධ පිරිකර, පට සිවුරු
කන්දකි ගොඩ ගැසූ
අරම තුල අප වසන
කුමක් නම් රැගෙන එන්න ද?

ආනන්දය
පාත්‍රයක්, සැහැල්ලු
කපු සිවුරක් අඳන කඩක්
ඉදිකටුවක් නූල් ටිකක්
සෑහේවි ඔබට මට

හිමියනි,
පමණ දෙදහස් වසක්
අනිමිස ලෝචනයෙන්
පිළිමව වැඩ සිටි ඔබ
කෙසේ නම් ඇවිද යන්න ද?
නැතිමුත් කන්ථක, චන්න
රියකි සිව් සක මළුවෙහි ආරාම
මාතලී උරමින් දුම්වැටිය
වැඩ සිටී පිටුපස ගඳ කිලිය

මත්කුඩු රහමෙර වංචා දූෂණ
පොදුදන රවටා රට විකුණන් කන
දෙස්පාලන ජාවාරම් අම්බරුන්ට
පිරිත් කියා නූල් බඳින
ගත චීවර හිත හීරළු
වන්දිභට්ඨ පුබ්බරුන්ගෙ
අල්ලස් රථ අපට කැප ද ආනන්දය?

හිමියනි
වඩින්නෙද කොතැනක?
ආනන්දය
වනයක තරම් ආනන්දයක්
වෙත් ද කොතැනක නම්

හිමියනි,වඩින්නෙ ද?
පාරිලෙය්‍ය වනයට

නැත ආනන්දය,
දූටුවෙමි වන පියසක්
සිරිලක පිහිටි මනරම්
රැක ගත යුතු දහම මෙන්
බොහෝ ජනයාට අර්ථය පිණිස
හිතසුව පිණිස වඩිමු එ වනයට
වූ සිංහරාජ නම්.

09 – 03- 2022