ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බුද්ධියේ මග

බුද්ධියේ මග

නිමල් රන්ජිත් කන්දෙමුල්ල - ඉතාලිය
2021-December

අනේ හිමියනි
දකිමි සියැසින්
ඔබ කියා දුන්
ඔබේ මග ගිය
සඟ ඝනුන්

කියා දෙති
උගන්වති
වෙනත් මගවල්
සුඛ විහරණය සඳහා
ඔවුන්ගේ නිකායන්

තැන තැන දකින්නේ
හිඳින පෙරලෙන
වැතිරෙමින් බිම
මුදුන් දී දෑත්
වඳිනා බැතිමතුන්

ඊට ඉහලින්
සංග ඝනයා
උපදෙස් දෙමින් ඇවිදිති
ඉහළ මාලකයේ නැගී
සිවුර ඔතනා විදිහ
මහා දාගැබ වටේ

අහෝ හිමියනි
බුද්ධියේ ධර්මය
සොයමින් සිටින මා
පෙර නිමිති දකින්නෙද
බිම වැටී පෙරලී
ඔබ දකිණු හැකි වේද

දෙපයින් නැගී සිට
සත්‍යය දකින්නට
බුද්ධියේ මග
පසක් කරනට
කවදා හැකිවේද ?

අනුරපුරේ දී – නොවැම්බර් 20, 2021