ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බහු භාර්යා

බහු භාර්යා

සුලේඛා විතානගේ
2023-February

ප්‍රතිබිම්බයේ ඇස් අග
තැවරුණු දුක දකිමි
සපත්නී රෝෂය ඇවිළුනි
විසක් වී සියොළඟෙහි ඉහිරුණි

අඳුන්ගා ඇහි පියන් සරසමි
දෙතොල් මත රත් පෑ තවරමි
වදන් එකමෙකක් හෝ නොදොඩමි
නුසුන් වූ ශෝකයේ කිමිදෙමි

සරින් සියුමැලි සිනා කිංකිණි
වැරෙන් උහුලන රිදුම් ඉමිහිරි
පුළුල් උරහිසක බර තෙරපුනි
සුපිෂ්පිත පයෝධර සැනසුනි

අඩවන්ය ද්වාරය නොවසමි
නෙතක් හීතලයක්ව නික්මුණි
හොවා හිස වැළඳ ගත නැළවුනි
මහිමි හා තී යහන්ගතවුනි

නිවා ලූ නොහී ඇවිළුනි ගිනි
විනාශය වෙතට හද නතුවිනි
පරාජය සෙමෙන් සිසිලස දුනි
හඬා නොවැලප එතැන නවතිමි

2023/01/24